Personvern

Sørsida Utvikling AS behandler dine personopplysninger når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Dette gjør vi for å kunne løse oppdrag og levere avtalte tjenester. Dersom du samtykker, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål. Du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med, og dine rettigheter.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer. All bruk av personopplysninger (innsamling, registrering, lagring, sammenstilling og utlevering) regnes som behandling av personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Sørsida Utvikling AS (Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund) er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Et selskap som behandler data på våre vegne kalles databehandler. Samarbeidet reguleres av databehandleravtaler med tydelig formål og klare retningslinjer. Det samme gjelder hvis Sørsida Utvikling AS er databehandler for våre kunder.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Sørsida Utvikling AS behandler personopplysninger innen følgende kategorier:

  • Grunnleggende (og demografiske) opplysninger: Navn og e-postadresse. Dersom du har oppgitt det, også kjønn og aldersgruppe.

  • Preferanser: Dine tre forslag til hva Kulturhavna skal inneholde.

  • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mm.


Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du sender oss e-post, fyller ut skjema på nettsiden eller kommer i kontakt med oss på andre måter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Sørsida Utvikling AS bruker personopplysninger til følgende formål:

  • Levere produkter/tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter/tjenester til deg. For eksempel for å velge ut hva vi skal utvikle eller tilgjengeliggjøre på området Kulturhavna.

  • Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

  • Sende deg nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette.


Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene: i) ditt samtykke; ii) oppfyllelse av avtale med deg ; iii) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse eller vi) for formål knyttet til en berettiget interesse.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Sørsida Utvikling AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine. All behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Når sletter vi personopplysningene?

Sørsida Utvikling AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.


Hvem deler vi personopplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der det er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil også kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, som for eksempel hostingmiljøet Servd og ANTI. All utveksling av data gjøres i tråd med tydelige retningslinjer for behandling av persondata. Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, vil offentlige myndigheter også motta informasjon.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.


Endring i Personvernserklæringen

Sørsida Utvikling AS vil jevnlig evaluere personvernerklæringen vår for å sikre at denne er forståelig, oppdatert og i tråd med gjeldende regelverk.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker ikke informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av kulturhavna.com.


Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post til tonelisevilje@sorsida.no  hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.