Om Kulturhavna

Vi skal utvikle Sørsida til å bli et foregangseksempel på bærekraftig byutvikling som balanserer økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft til det beste for alle som bor, lever og opplever Ålesund.

437944630 384132621128694 8112912362969157550 n
apenmic Dette er Kulturhavna

Kulturhavna er et samarbeidsprosjekt med en rekke bidragsytere fra både privat og offentlig sektor. Et midlertidig sted å leke, oppdage, slappe av og mene som formes etter hvert som det brukes.

Kulturhavna skal romme deler av Ålesund videregående skole inkludert kulturrelaterte fag, lokaler til Teatret Vårt og Ålesund kulturskole. Andre funksjoner som et eventuelt nytt bibliotek i Ålesund vil også legges hit. Sammen med aktiviteter, organisasjoner og kunstnerkollektiv som ligger der i dag, vil Kulturhavna bli et samlingssted og møteplass for kunst- og kulturinteresserte lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Frem til de store prosjektene skal ferdigstilles, er stedet transformert til et midlertidig byrom. Devoldbygget har fått en oppgradering utenpå og inni og er frigjort for bruk av Rulleforeningen og andre lokale aktører som ønsker å lage aktivitet i Ålesund sentrum. Arkitekt Ragnhild Snustad fra Trondheim.Works er ansvarlig for oppgraderingen av Devoldbygget og har laget planen for vestsiden.

På vestsiden av Brosundet er det laget en etterlengtet grønn lunge med planter som tåler vær og vind. Det er lekeplass for barn, bålpanne, små mikrohus som inneholder ulike ting hver måned. Vi har scener til utlån og mulighet for å arrangere festivaler og annen moro for folk som bor og lever i Ålesund.

Tilgang til sjø er essensen i havnekultur. Vi lager ly for å nyte sjøen i dårlig vær og sammen med Svai Sauna har vi laget et badstukonsept som gir både ly, varme, og bademuligheter på land.

Kulturhavna skal være arena for å teste ut funksjoner og aktiviteter, prøve, feile og prøve igjen. Et fysisk møtested uten aldersgrenser, kulturgrenser eller andre kunstige grenser vi setter for oss selv og hverandre. Vi ønsker at Kulturhavna skal gi rom og scene for alle, uansett om man er etablert eller ikke. Det alternative kulturmiljøet vil alltid ha et hjem i Kulturhavna.,

Formelt er det Sørsida Utvikling som eier området sammen med Ålesund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune gjennom selskapet Sørsida Eiendomsselskap 1 AS.

apenmic Spørsmål og svar
Dette er Kulturhavna

Kulturhavna er et midlertidig sted som formes av Ålesunds innbyggere over tid. En havnekultur for eventyrlystne og nysgjerrige folk.

kor Kontakt oss
Profil

Tone-Lise Vilje

Prosjektleder midlertidighet

VISUELLA SUAS Peter H 3

Peter Wahl Hareide

Daglig leder Sørsida Utvikling AS